Víta Vás   Spojená škola,  Slančíkovej 2,  950 50   Nitra

 

 

 

Virtuálna prehliadka školy  

 

 

 

 

Organizačné zložky

Spojenej školy:

 

 

tel. č. spojovateľka:

037/6531641

037/6531642

 

tel. č. sekretariát:

037/6533885

 

fax: 037/7336224

 

e-mail:

skola@spsnr.edu.sk

Hotelová akadémia

e-mail: ha@spsnr.edu.sk

SPŠP

e-mail: spsp@spsnr.edu.sk

Športové gymnázium

e-mail: sog@spsnr.edu.sk

eu.gif

Projekty

 podporované

 z prostriedkov

 EU

 

Mapa

 

 

   

Navštívte náš Mliečny bar a reštauráciu

 

 

Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2018 / 2019

 

Zápis prijatých žiakov sa uskutoční od 21. 5. 2018 do 29. 5. 2018 každý deň od 8,00 do 17,00 hod.

Rozhodnutie o prijatí si prevezmete osobne s ďalšími informáciami pri zápise.

 

PDF_red[1] SPŠ potravinárska    PDF_red[1] Hotelová akadémia     PDF_red[1] Športové gymnázium  

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018

 

Členovia Rady školy

Informácie pre verejnosť

Informácie o verejnom obstarávaní

Ponuka voľného pracovného miesta

Dotazník: Uplatňovanie absolventov stredných škôl na trhu práce